Grążawy 47, 87-321 Bartniczka, tel. 056 493 65 64,0 505 057 314, grazawy.parafia@neostrada.pl

Intencje Mszalne

do 2 XI 2014 r.

25 X, sobota
17.00 w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Hanny i Jerzego z okazji 41 rocznicy ślubu
18.00 (Msza św. niedzielna) za ś.p. Zofię Sznajder i dziadków z obojga stron

26 X, XXX Niedziela Zwykła
8.00 za ś.p. rodziców Jana, Anastazję Szmit, Stefanię, Maksymiliana Kolterman brata i siostrę
9.45 za ś.p. Honoratę, Aleksandra Kamińskich, Franciszka, Helenę Kowalskich, braci Andrzeja i Jana
11.30 za ś.p. Maksa Nowakowskiego

27 X, poniedziałek
18.00 w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Hanny i Bartosza z okazji 7 rocznicy ślubu
19.00 za ś.p. Monikę Gościniak

28 X, wtorek święto śś. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
18.00 za ś.p. Tadeusza Kozickiego
19.00 za ś.p. Józefa Wiśniewskiego i rodziców

29 X, środa
18.00 za ś.p. Jana, Józefę Kaczorowskich i Janinę Sobiech
19.00 za ś.p. Kazimierza Marońskiego w 2 r.ś.

30 X, czwartek
18.00 w intencji parafii z katechezą o Mszy św. dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych
19.00 za ś.p. Klemensa Szrull (po pogrzebowa)

31 X, piątek
17.00 w intencji parafian zmarłych od 1 XI 2013 r. do 31 X 2014:ś.p. Teresa Zarębska, Józefa Kaczorowska, Maksymilian Speina, Mieczysława Narodzonek, Krzysztof Banz, Monika Gościniak, Stanisława Niezgoda, Wiktoria Szmidt, Klemens Szrull
18.00 (Msza św. z uroczystości Wszystkich Świętych) za ś.p. Jana i Marię Świtkowskich

1 XI, sobota, uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 za ś.p. Irenę, Michała Osickich oraz za zmarłych z ich rodzin
10.00 za zmarłych z rodzin Kapusta i Jagielskich
14.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

2 XI, niedziela, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8.00 za ś.p. rodziców Stefanię, Juliana Piekarskich, Kazimierę, Klemensa Rybackich i chrzestnych
9.45 za ś.p. Bronisławę i Stefana Lewickich
11.30 za ś.p. Kazimierę i Stefana Witulskich

3 XI, poniedziałek
17.00 za ś.p. Wiktora Kowalskiego i rodziców Kowalskich
17.30 Różaniec za zmarłych / wypominki
18.00 za ś.p. Józefa i Mariannę Koprowskich

4 XI, wtorek, św. Karola Boromeusza
17.00 za ś.p. Jana Trzcińskiego
17.30 Różaniec za zmarłych / wypominki
18.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny Maciejewskiej z okazji 70-urodzin

5 XI, środa
17.00 za ś.p. Jana Milewskiego, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodzin Milewskich i Sikorskich
17.30 Różaniec za zmarłych / wypominki
18.15 za ś.p. Tadeusza (w 13 r.ś.) i Feliksę Zielazińskich

6 XI, czwartek
17.30 Różaniec za zmarłych / wypominki
18.00 w intencji parafii z katechezą dla dorosłych (cnoty)

7 XI, piątek
17.00 za ś.p. Alicję, Jana, Bogdana Jarosz, Alfonsa Kiczyńskiego, Lucjanę i Józefa Małkiewicz
17.30 Różaniec za zmarłych / wypominki
18.00 za ś.p. Henrykę (w 8 r.ś.), Jana Walów i ich córkę Ewę Pietrzak

8 XI, sobota
17.00 za ś.p. rodziców z obojga stron, męża Zenona, syna Mirosława i babcię Monikę Olszewską
17.30 Różaniec za zmarłych / wypominki
18.00 (Msza św. niedzielna) za ś.p. Zofię, Józefa, Kazimierza Jagielskich, Anastazję, Feliksa Tęgowskich i dziadków

9 XI, Niedziela, Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (kolekta remontowo-inwestycyjna)
8.00 za ś.p. rodziców Irenę, Tadeusza Orzechowskich oraz dziadków z obojga stron
9.45 za ś.p. Teresę i Leona Koprowskich w r.ś.
11.30 za ś.p. Józefa Rucińskiego w 7 r.ś.

UWAGA!
w dniach: 10, 12, 13, 15 XI
ze względu na wizytację w Dekanacie Górzno
godziny Mszy św. mogą ulec zmianie!


10 XI, poniedziałek, św. Leona Wielkiego (wizytacja w Radoszkach)
15.00 w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalsze łaski dla Wiesławy i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu
15.30 (wigilia odpustu św. Marcina) za ś.p. Marcina Stybor i zmarłych z rodziny

11 XI, Odpust św. Marcina
8.00 za ś.p. Dionizego Sternickiego, Helenę, Piotra, Kazimierza i Józefa Kamińskich
9.45 za ś.p. Kazimierę Rutkowską
11.30 SUMA ODPUSTOWA – w intencji parafii

12 XI, środa, św. Jozafata (wizytacja w Cielętach)
15.00 za ś.p. rodziców Biegańskich, Klimowskich i zmarłych z obu rodzin
15.30 za zmarłych z rodzin Rudzińskich, Słembarskich, Rzymowskich

13 XI, czwartek, śś. Benedytka, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna (wizytacja)
18.00 w intencji parafii

14 XI, piątek
17.00 za ś.p. Lucjana Kotarskiego w 24 r.ś. i zmarłych z rodzin Kozickich i Kotarskich
17.45 za ś.p. Romana Zielaskiewicz

15 XI, sobota (wizytacja)
17.00 za ś.p. rodziców Lichnerowicz, Brzóska, męża Maksymiliana, zmarłych z tych rodzin
18.00 (Msza św. niedzielna) za ś.p. Stanisławę Szymańską

16 XI, XXXIII Niedziela Zwykła (kolekta na WSD w Toruniu) (wizytacja w Górznie)
8.00 za ś.p. Józefa, Mariannę, Edwarda Dannes i rodziców Lipińskich
9.45 za ś.p. Łucjana (w 19 r.ś.) i Genowefę Wysockich
11.30 za ś.p. Benedykta Ludwickiego w r.ś., Bolesława i Janinę Szymańskich

17 XI, poniedziałek, św. Elżbiety Węgierskiej
18.00 Msza św. zbiorowa-wotywna o św. Janie Pawle II

18 XI, wtorek, bł. Karoliny Kózkówny
17.00 za ś.p. Reginę i Józefa Rutkowskich
17.45 za ś.p. Eugenię i Stanisława Stefańskich

19 XI, środa, bł. Salomei
17.00 za ś.p. Kunegundę i Benedykta Górskich
18.00 za ś.p. Marcina Zielińskiego

20 XI, czwartek, św. Rafała Kalinowskiego
18.00 w intencji parafii z katechezą dla dorosłych (sakrament małżeństwa)

21 XI, piątek, Ofiarowanie NMP
17.00 za ś.p. Stefanię Trzcińską
17.45 do MB Nieustającej Pomocy i Serca Jezusa w podziękowaniu za zdrowie z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

22 XI, sobota, św. Cecylii
15.30 Ślub: Anna Malinowska i Dariusz Buchalski
17.00 za ś.p. Józefa i Franciszkę Pawłowskich
18.00 (Msza św. niedzielna) za ś.p. Józefa, Łucję Klimowskich i dziadków Klimowskich

23 XI, Niedziela, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 za ś.p. brata Andrzeja oraz szwagrów Stefana i Edwarda
9.45 za ś.p. Kazimierza Jagielskiego w 17 r.ś.
11.30 za ś.p. Cecylię (z okazji urodzin) i Stefana Karbowskich i dziadków z obojga stron
za